توانایی ها و نقاط ایجاد ارزش گروه باباخانی (سعدی لنت)
Capabilities and points of value creation SAADI LENT.

نقاط قوت و ارزش آفرین فروشگاه باباخانی در بازار

 • اعتبار
 • سرمایه
 • قدمت (اولین در بازار)
 • خوش عهدی در فروش و تحویل کالا
 • خوش حسابی و عدم سو پیشینه در حساب و کتاب
 • خرید عمده از کارخانه های معتبر و وارد کنند های صاحب نام
 • فروش نقدی و اعتباری با مشتریان شناخته شده در تهران و شهرستان
 • فروش اجناس با کیفیت و با اصالت
 • تامین و پوشش انواع لنت ترمز خودرهای موجود در بازار
 • عرضه کالا با قیمت مناسب و متعارف به نحوی که با کمترین سود حداکثر رضایت مشتریان حاصل شود
 • همکاری با عوامل فروش شهرستان در زمینه تامین و ارسال کالا
 • فروشگاه مناسب (فضای بزرگ و مناسب برای انواع لنت – محل مناسب سهولت مراجعه مشتریان)